មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង

នីកូ
កម្មវិធី WhatsApp
wechat

ដើម្បីទាក់ទងមកខ្ញុំ

ប្រភព៖ នីកូ
邮箱:langchenguoji@aliyun.com
លេខទូរសព្ទ៖ +86-13018277227
个性签名:មនុស្សដែលចូលចិត្តសើច នឹងមានសំណាងល្អ

ទីង
កម្មវិធី WhatsApp
wechat

ដើម្បីទាក់ទងមកខ្ញុំ

ឈ្មោះ៖ ធីង
សំបុត្រ៖longcaiwangzxt@aliyun.com
ទូរស័ព្ទ៖ +86-13411961308
ហត្ថលេខារបស់បុគ្គល៖ ឈប់តស៊ូ ហើយអ្នកឈប់រស់នៅ។

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង